Anunt de atribuire numarul 31119/10.05.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 41958 / 26.01.2008
Denumire contract: Achizitionarea si distributia pachetului ,, lapte-corn” pentru elevii din clasele V-VIII din invatamantul de stat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia pachetului ,, lapte-corn” pentru elevii din clasele V-VIII din invatamantul de stat
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Teleorman.
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia pachetului ,, lapte-corn” pentru elevii din clasele V-VIII din invatamantul de stat.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate
15811000-6 - Produse de panificatie
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
878,665.06 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024406 din 29.01.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26    Denumirea: Achizitionarea si distributia pachetului ,,lapte-corn'' pentru elevii din clasele V-VIII, lot 3 si 4
V.1)   Data atribuirii contractului    3/31/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMALAT S.R.L.
Adresa postala:  com. Nanov , Localitatea:  Nanov , Cod postal:  147215 , Romania , Tel.  0247/319384 , Email:  comalat@artelecom.net , Fax:  0247/319341
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306661.81     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 27    Denumirea: Achizitionarea si distributia pachetului ,,lapte-corn'' pentru elevii din clasele V-VIII, lot 1 si 5
V.1)   Data atribuirii contractului    3/31/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAJURA S.A.
Adresa postala:  Str. Jiului, nr. 8 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  1000 , Romania , Tel.  0723558908 , Email:  dragosp@pajura.ro , Fax:  0216673530
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 359093.80     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 28    Denumirea: Achizitionarea si distributia pachetului ,,lapte-corn'' pentru elevii din clasele V-VIII, lot 2
V.1)   Data atribuirii contractului    3/31/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL S.A.
Adresa postala:  STR. COTELICIC, NR. 18 , Localitatea:  Rosiori de Vede , Cod postal:  145100 , Romania , Tel.  0247-466910 , Email:  daf96ro@yahoo.com , Fax:  0247-460543
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 212909.45     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/ 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 /310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
09.05.2008 13:32