Anunt de atribuire numarul 19292/06.05.2008

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpipereav@cjteleorman.ro , Tel.0247/314415 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Reparatie capitala pod pe DJ612, km 33+640, peste paraul Clanita la Babaita''
II.2)   Obiectul contractului    Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Reparatie capitala pod pe DJ 612, km 33+640 peste paraul Clanita la Babaita''
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    74231110-1 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    118805/26.02.2008 15:48
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1)   Numar de oferte primite    1
Valoare estimata totala    7,563 RON
III.2)   Lista ofertanti castigatori
Denumire CUI Adresa Valoare contract (fara TVA)
IORDAN STELA 21041372 str.Bucuresti, nr.60, bl.805, sc.B, et.3, ap.63, Alexandria, 140067, Teleorman 7,000 RON
Mentiuni: Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 700 lei/luna.
  Total (fara TVA): 7,000 RON