Anunt de atribuire numarul 140534/22.08.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDETUL TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania :  , Tel.0247/421132 , Fax0247/421132
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Publicitate în presa scrisa cotidiana nationala
II.2)   Obiectul contractului    Publicitate în presa scrisa cotidiana nationala
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    298986/15.06.2011 14:56
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite    1
         Valoare estimata totala    4,000 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
55  / 02.08.2011 4,000 RON
Castigator CUI Adresa
GRUPUL DE PRESA ROMAN S.R.L. RO 14376529 Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, parter, sector 3, Bucuresti, 031041, Bucuresti
Total (fara TVA): 4,000 RON