Detaliu pentru invitatia numarul 49328

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Lucrari privind intretinerea periodica a drumurilor judetene -siguranta rutiera
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier
Obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica a drumurilor judetene -siguranta rutiera: -confectionare si montare indicatoare rutiere, cod CPV:28527420-2, 45233290-8 - lucrari de marcaj rutier, cod CPV:45233221-4
Data publicarii: 07.06.2007 11:56
Data limita de depunere a ofertelor: 22.06.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: