Detaliu pentru invitatia numarul 48792

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria
Denumire invitatie: Carburanti auto pe baza de bonuri valorice (repetare procedura)
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 23111200-0 - Benzina fara plumb
Obiectul contractului: Benzina Premium fara Plumb, motorina Euro 4, pe baza de bonuri valorice.
Data publicarii: 06.06.2007 11:10
Data limita de depunere a ofertelor: 21.06.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: