Denumire invitatie Data publicarii
Servicii de intocmire Documentatii Tehnico-Economice/Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii

Tip contract: Servicii

Stare procedura: In Desfasurare

 
CPV:  Obiect contract:  Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Nr. 365154 din 26.09.2014
Servicii de intocmire documentatii tehnico-economice/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii Nr. 361433 din 16.06.2014
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare

CPV:  Obiect contract: Servicii de intocmire Documentatii Tehnico-Economice / Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii
 
   
   
Proiectare si inginerie (PT+DDE) si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare centru scolar pentru educatie incluziva Alexandria” Nr. 358937 din 02.04.2014
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Obiect contract:
Proiectare si inginerie (PT+DDE) si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare centru scolar pentru educatie incluziva Alexandria” Lucrarile de proiectare si executie pentru prezentul contract includ: -proiectare • proiect tehnic conform HG 28/2008; • detalii de executie; caiete de sarcini; • documentatie pentru obtinere autorizatie de construire; • asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor. -executie lucrari conform Caietului de sarcini. Valoarea estimata a acestei achizitii este de 3.521.859 lei, fara TVA din care: - proiectare si inginerie (PT +DDE+ documentatie pentru obtinere autorizatie de constructie +CS) = 163.000 lei - executie lucrari = 3.358.859 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 419.481 lei reprezinta un procent de 15% din valoarea de constructii si instalatii in valoare de 2.796.539 lei
 
   
Achizitionarea produselor necesare organizarii manifestarilor cultural – artistice “Copilarie fericita” Nr. 358842 din 01.04.2014
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
Obiect contract:
Achizitionarea produselor necesare organizarii manifestarilor cultural- artistice “Copilarie fericita”