1. "Servicii de publicitate Ón presa scrisă cotidiană naţională"

 2. "Servicii de publicitate Ón presa scrisă cotidiană locală"