Detaliu pentru invitatia numarul 40247

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei Monumentului comemorativ pentru Liviu Vasilica
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor
Obiectul contractului: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei Monumentului comemorativ pentru artistul teleormanean Liviu Danut Vasilica.
Data publicarii: 17.05.2007 15:46
Data limita de depunere a ofertelor: 29.05.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: