Detaliu pentru invitatia numarul 29171

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria
Denumire invitatie: Întocmire studiu topografic pentru DJ 503, Draganesti Vlasca-Videle si Poeni-lim. jud. Dâmbovita
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 74271800-7 - Servicii de topografie
Obiectul contractului: Întocmire studiu topografic pentru DJ 503, Draganesti Vlasca-Videle, km. 38+890-60+900 si Poeni-lim. jud. Dâmbovita, km. 82+070-87+070 (L=27,01 km)
Data publicarii: 19.04.2007 15:03
Data limita de depunere a ofertelor: 03.05.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: