Institutie bugetara
Achizitie publica de lucrari din 26/05/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea VI nr. 108 din 31/05/2006

anunţuri de intenţie - Consiliul Judeţean Teleorman, Alexandria   1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării nr. 178, cod fiscal 4652686, telefon: 0247/311202, int. 353, 305, 0247/314.415, fax: 0247/314.415.
   2. a) Amplasamentul lucrării: pod pe DJ 612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman.
   b) Natura şi cerinţele de execuţie: consolidare şi reabilitare pod pe DJ 612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roşiorii de Vede, cod CPSA 4521.21.
   3. a) Data aproximativă stabilită pentru iniţierea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări: trim. III, anul 2006.
   b) Data aproximativă stabilită pentru începerea lucrării: trim. III, anul 2006.
   c) Calendarul aproximativ pentru execuţia lucrării - conform graficului de execuţie.
   4. Condiţiile de finanţare a lucrării - bugetul propriu al judeţului Teleorman.
   5. Alte informaţii se pot obţine de la Serviciul achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, camera 77.
   6. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă MONITORUL OFICIAL: 26.05.2006.
    (2/80.063)