Anunt de atribuire numarul 140079/18.09.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 143758 / 21.05.2013
Denumire contract: Întocmirea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventii în vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.77 , Tel.  +40 247421132 , In atentia:  Pascutu Victorita , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Întocmirea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventii în vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drumuri judetene:DJ 503; DJ 504;DJ 601C; DJ 612; DJ 612A; DJ 642.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor întocmi documentatii de avizare pentru lucrari de interventii în vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean, Expertiza drum, Expertiza poduri, Studiul geotehnic, Studiu de trafic, documentatii pentru avize pentru: • Lot 1 - Reabilitare DJ 503 Draganesti Vlasca (DE 70)-limita jud. Dâmbovita km 38+838 - 87+070 ( 48,132 km); valoarea estimata, fara TVA = 143.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 2 - Modernizare DJ 504, limita jud. Giurgiu–Cernetu, km 30+000- 42+060 (12,060 km);valoarea estimata, fara TVA=43.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 3 - Reabilitare DJ 504,Alexandria(DE 70)-Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita jud. Arges, km 54+187-110+926 (56,739 km); valoarea estimata, fara TVA = 160.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 4 - Reabilitare si modernizare DJ 601C Cosmesti (DJ 601B)-Perii Brosteni-Vârtoape-Radoiesti-Draganesti de Vede-Rosiorii de Vede, km 0+000-41+692 (40,167 km);valoarea estimata, fara TVA = 129.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 5 - Reabilitare si modernizare DJ 612, Mereni-Babaita, km 8+100 - 34+150 (23,930 km);valoarea estimata, fara TVA = 84.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 6 - Reabilitare si modernizare DJ 612,Orbeasca–Calinesti-Radoiesti-Sfintesti-Saceni–Ciolanesti, km 39+924 – 84+485 (43,897 km); valoarea estimata, fara TVA = 152.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 7 - Reabilitare si modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527 – 33+649 ( 16,122 km); valoarea estimata, fara TVA = 58.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata; • Lot 8 - Reabilitare DJ 642 limita jud. Olt-Moldoveni-Islaz, km 60+000-69+209 ( 9,165 km);valoarea estimata, fara TVA = 27.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata. Valoarea totala estimata a contractului este de 796.000 lei, fara TVA si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
246,693.04 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S099-169788 din 24.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot1
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    9
   Numarul de oferte admisibile    6
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43088.76     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 53    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot2
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    5
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13358.52     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 54    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot3
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    7
   Numarul de oferte admisibile    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46284.24     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 55    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot4
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    6
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48609.24     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 56    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot5
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    7
   Numarul de oferte admisibile    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26255.76     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
Contract nr: 57    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot6
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    8
   Numarul de oferte admisibile    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45582.40     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
Contract nr: 58    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot7
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    6
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15844.72     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
7
Contract nr: 59    Denumirea: Întocm docum de avizare pt lucr de interv în ved reab si/sau modern.unor drumuri de interes jud-lot8
V.1)   Data atribuirii contractului    27.08.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    6
   Numarul de oferte admisibile    4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCA WAY SRL
Adresa postala:  Str. BARBU VACARESCU, NR.313-321, ET.3,4 si 5, secor 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  021101 , Romania , Tel.  +40 372220715 , Email:  anca.ionescu@lucaway.ro , Fax:  +40 372220734 , Adresa internet (URL):  www.lucaway.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7669.40     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 11:08