Anunt de atribuire numarul 138085/06.07.2013

Informatii anunt de concesionare asociat
Numar anunt: 2124 / 24.08.2011
Denumire contract: Servicii publice de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Teleorman

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Consiliul Judetean Teleorman, camera 78 , Tel.  +40 247313034 , In atentia:  Mugur Bataus , Email:  mugur_bataus@yahoo.com , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii publice de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Teleorman
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Teleorman(municipiile Alexandria, Turnu Magurele, Rosiorii de Vede, orasele Videle si Zimnicea si 92 de comune cu 229 de sate)
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Colectarea deseurilor menajere, institutionale si a materialelor reciclabile din judetul Teleorman, precum si transportul acestora la Depozitul Central de la Mavrodin
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511100-3 - Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
158,816,901.63 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10    Denumirea: Servicii publice de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Teleorman
V.1)   Data atribuirii contractului    14.06.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    2
   Numarul de oferte admisibile    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala:  Str.Spiru Haret nr.2A,Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900146 , Romania , Tel.  0241 548700 , Email:  radu@polaris.ro , Fax:  0241 548700 , Adresa internet (URL):  www.polaris.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 194374910.40     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158816901.63     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 14:46