PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului având ca obiect

Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de paza la obiectivul ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman” si

Lot 2 - Servicii de paza la obiectivul ,,Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparaţi”