PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

Anunț de atribuire

în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază:
        la vechile constructii, proprietate privată a judetului Teleorman

 din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede