Documentație de atribuire pentru procedura Negociere fără invitație prealabilă la o procedura concurențială de ofertare pentru achiziția de servicii avand ca obiect Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate in aria teritorială de competență a Județului Teleorman


 

     Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari formulate la procedura Negocierea fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare avand ca obiect Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a judetului Teleorman