Contracte Consiliul Judetean Teleorman

2022

1    CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII “SERVICIUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA”, SMIS 115176
*

Nr.

Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

 SI  DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA IN CONTRACT

(lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditional Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1.

Contract servicii

84/13.06.2017

Servicii de proiectare faza DALI si consultanta la elaborarea cererii de finantare

Procedura simplificata

SC SMM INVEST CO SRL Bucuresti

51.646,00

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

13.06.2017

10.08.2018

-

51.646,00

14.05.2019

-

-

finalizat

2.

Contract servicii

3/06.01.2022

Servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistența tehnică

Achizitie directa

Rugby Construct SRL

55.757,45

Buget local/fonduri externe nerambursabile

03.01.2022

Data incheierii procesului verbal de receptive finala a lucrarilor

-

-

-

-

-

In executie

 

CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL “EXTINDEREA ȘI DOTAREA SECȚIEI UPU A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”, SMIS 120548
*

Nr.

Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

SI  DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

(lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditional Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Contract servicii

40/12.03.2018

Servicii de proiectare faza SF si consultanta la elaborarea cererii de finantare

Procedura simplificata

S.C SMM INVEST CO S.R.L

59.498,81

Buget local/fonduri externe nerambursabile

12.03.2018

12.09.2019

-

59.498,81

04.07.2018

 

 

Finalizat

2.

Contract furnizare

56/10.05.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 1 – Echipamente medicale - Videolaringoscop

Licitatie deschisa

S.C KARL SORZ ENDOSCOPIA ROMANIA  SRL

67.954,95

Buget local/fonduri externe nerambursabile

10.05.2021

2 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

67.954,95

24.09.2021

-

-

Finalizat

3.

Contract furnizare

57/10.05.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 2 – Echipamente medicale – Ventilator portabil, ventilator fix

Licitatie deschisa

S.C SYNTTERGY CONSULT SRL

147.084,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

10.05.2021

2 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

147.084,00

24.09.2021

-

-

Finalizat

4.

Contract furnizare

58/10.05.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 3– Echipamente medicale –Defibrilator

Licitatie deschisa

S.C HISTRIA INTERNATIONAL SRL

76.469,40

Buget local/fonduri externe nerambursabile

10.05.2021

2 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

76.469,40

28.07.2021

-

-

Finalizat

5.

Contract furnizare

60/10.05.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 5– Echipamente medicale –Monitoare puloximetru

Licitatie deschisa

S.C MEDICAL GRUP SRL

31.368,40

Buget local/fonduri externe nerambursabile

10.05.2021

2 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia 

-

31.368,40

24.09.2021

-

-

Finalizat

6.

Contract furnizare

61/10.05.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 9– Echipamente medicale –Aparat de radiologie mobil pentru urgente

Licitatie deschisa

SC MEDIST IMAGING & P.O.C S.R.L

570.248,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

10.05.2021

2 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

570.248,00

24.09.2021

-

AA nr.1/09.07.2021, AA nr.2/07.01.2022,

AA nr.3/08.07.2022

In derulare

7.

Contract furnizare

111/19.07.2021

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 10– Echipamente medicale –Computer Tomograf

Licitatie deschisa

SC CORTECH  MED SRL

1.404.200,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

19.07.2021

12 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

-

-

-

AA nr. 1/18.07. 2022

In derulare

8.

Contract furnizare

120/27.05.2022

Achizitie publica de ecipamente medicale si nemedicale – Lot 11– Echipamente medicale –Aparat ecograf Doppler

Licitatie deschisa

S.C LIAMED S.R.L

139.416,83

Buget local/fonduri externe nerambursabile

27.05.2022

6 luni incepand de la data intrarii in viogoare a acestuia

-

139.416,83

22.08.2022

-

 

Finalizat

9.

Contract servicii

126/24.08.2021

Servicii de dirigentie de santier

Achizitie directa

S.C FRAMGOMY  SOLUTION S.R.L

50.527,40

Buget local/fonduri externe nerambursabile

24.08.2021

Pe toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor

-

-

-

-

AA nr. 1/24.08.2021

In derulare

10

Contract de lucrari

101/21.07.2020

Servicii de proiectare, executia lucrărilor (C+M), echipamente/utilaje tehnologice, cheltuieli conexe pentru organizare de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de execuție a lucrărilor

Procedura simplificata

S.C EUROCERAD INTERNAȚIONAL S.R.L – LIDER ASOCIERE și S.C RENOV IMPEX S.R.L – ASOCIAT

3.635.070,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

21.07.2020

 

-

92.820,00

 

856.590,35

22.03.2022

 

10.08.2022

 

AA nr.1/27.09.2021, AA nr. 2/01.10.2021, AA nr.3/13.04.2022

AA nr. 4/14.07.2022

In executie

3    CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)’’, SMIS 122814

*

Nr. Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

SI  DATA

OBIECT CONTRACT

      PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

 (lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditiona l Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1

Acord contractual – proiectare + lucrări

45/01.02.2022

Proiectarea și execuția lucrărilor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) –  lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)”.

 

licitație deschisă

Asocierea S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L., -  S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L, – prin S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.- Lider de asociere,

85.789.594,91

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

01.02.2022

31.12.2023

 

 

 

 

 

în derulare

2.

Contract servicii

71/08.05.2017

servicii de actualizare DALI si servicii de consultanță la depunerea cererii de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) –  lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)”.

achiziție directă

SC LUKA WAY SRL

67.949,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

08.05.2017

08.02.2019

 

67.949,00

29.08.2017

14.05.2019

 

 

finalizat

3.

Contract servicii

187/26.11.2020

Servicii de supervizare a contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) – lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)”

Cerere de ofertă/procedură simplificată

ASOCIEREA:

SC VENTURO INVESTMENT SRL - Lider de asociere AE DOZORING s.r.o. – Asociat

568.225,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

26.11.2020

61 LUNI – pâna la recepția finală a lucrărilor

 

 

 

 

 

în derulare

 CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL „Îmbunătațirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din Județul Teleorman”, SMIS 126118
*

Nr. Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

 SI  DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

(lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditiona l Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1

Contract furnizare

41/16.04.2019

Lot 1 –echipamente IT/bunuri IT pentru proiectul Îmbunătațirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din Județul Teleorman”

achiziție directă

S.C. Elsaco Solutions S.R.L.

42.838,81

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

16.04.2019

16.06.2021

-

42.838,81

18.06.2019

-

-

finalizat

2.

Contract servicii

4/19.01.2021

Servicii de elaborare studii – Lot 1 Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030

procedură simplificată

S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.

62.635,65

Buget local/fonduri externe nerambursabile

25.01.2021

19.03.2022

 

62.635,65

08.06.2021

16.06.2021

02.11.2021

13.04.2022

 

1/05.01.2022; - prelungirea termenului de valabilitate

finalizat

3.

Contract servicii

16/11.02.2019

servicii de informare ți publicitate pentru proiectul Îmbunătațirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din Județul Teleorman”

achiziție directă

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia

28.000,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

11.02.2019

13.12.2023

 

1.000,00

23.12.2019

 

1/30.09.2020

2/12/07.2022

- prelungirea termenului de valabilitate

în derulare

5   CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL ,,DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA”, SMIS 126628
*

Nr. Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

 SI  DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

(lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditiona l Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Contract furnizare

46/03.02.2022

Achizitie publica de echipamente bunuri – Lot 3 –Echipamente sterilizare

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

607.683,02

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

03.02.2022

Dupa receptia finala, respectiv sfarsitul perioadei de garantie a produselor

-

52.107,72 555.575,30

07.06.2022, 18.07.2022

-

-

finalizat

2

Contract furnizare

192/16.09.2022

Aspirator portabil chirurgical

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

1.718,39

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

3

Contract furnizare

193/16.09.2022

Unit ORL

Licitație deschisă

SC Eldiro Medical SRL

172.431,00

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

4

Contract furnizare

194/16.09.2022

Masa chirurgicala

Licitație deschisă

  SC Niconsulting Technics SRL

100.138,50

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

5

Contract furnizare

204/20.09.2022

Aspirator chirurgical

Licitație deschisă

 SC Liamed SRL 12.102,30

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

6

Contract furnizare

206/20.09.2022

lampa scialitica cu picior

Licitație deschisă

 SC Liamed SRL 16.962,26

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

7

Contract furnizare

195/16.09.2022

Electrocardiograf cu 12 canale

Licitație deschisă

 SC Medical Corp 6.900,00

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

8

Contract furnizare

196/16.09.2022

Electrocauter

Licitație deschisă

SC Niconsulting Technics SRL

86.866,43

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

9

Contract furnizare

197/16.09.2022

Ecograf (sondă convexă şi liniară)

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

161.621,04

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

10

Contract furnizare

198/16.09.2022

 Turn urologie inferioara

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

596.148,35

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

11

Contract furnizare

207/20.09.2022

Masa urologica pentru endoscopie inferioara

Licitație deschisă

SC Liamed SRL

57.415,12

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

12

Contract furnizare

199/16.09.2022

Ecograf cu 3 sonde (abdominala MFI 2-6 MHz, sonda de 10 MHz pentru ecografie testiculara, sonda transrectala biplana MFIS-10 MHz)

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

265.809,11

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

13

Contract furnizare

205/20.09.2022

Electrocardiograf

Licitație deschisă

SC Liamed SRL

5.519,22

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

14

Contract furnizare

200/16.09.2022

Analizor automat hematologie

Licitație deschisă

Tehnolab Solutions

24.216,50

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

15

Contract furnizare

201/16.09.2022

Ecograf general abdominal

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

122.412,92

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

16

Contract furnizare

202/16.09.2022

Ecograf general abdominal

Licitație deschisă

Proton Impex 2000 SRL

132.239,94

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

17

Contract furnizare

203/16.09.2022

Electrocardiograf cu 12 canale

Licitație deschisă

SC Medical Corp

6.902,00

 Buget local/fonduri externe nerambursabile

           

-

finalizat

6   CONTRACTE încheiate pentru proiectul CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, MODERNĂ ȘI INOVATIVĂ SMIS 129754

*

Nr.

crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT SI DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

 (lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditiona l Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Contract furnizare de produse

203 /12.12.2019

Servicii de furnizare echipamente necesare echipei de management a proiectului

Achiziție directă

S.C. Mida Soft Business SRL

44.936,78

Fonduri externe nerambursabile

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

Încheiat

2

Contract de servicii

204 /13.12.2019

Servicii de analiză a fluxurilor organizaționale și informaționale, precum și realizarea studiilor cu privire la procesele specifice instituției

Achiziție directă

S.C. Perfect Solution Invest S.R.L.

90.000,00

Fonduri externe nerambursabile

13.12.2019

 

 

 

 

 

 

În derulare

7   CONTRACTE INCHEIATE  PENTRU PROIECTUL “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D1”, SMIS – 143361. Proiectul include două obiective de investiții: „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) – Buzescu (70)” și „Vacanță pentru suflet în Teleorman”.
*

Nr. Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT SI DATA

OBIECT CONTRACT

     PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTA

IN CONTRACT

 (lei cu TVA)

 SURSA FINANTARII 

DATA DE INCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PRETULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITA

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLATII

PRET FINAL

Act aditiona l Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1.

Contract servicii

175/21.10.2020

Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, pentru inscrierea in cartea funciara si intabularea

drumului DJ 703 in vederea obtinerii finantarii pentru proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 703,

limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) – Buzescu

achizitie directa

SC CTD TOPO SRL

30.427,77

Buget local/fonduri externe nerambursabile

21.10.2020

05.02.2021

 

30.427,76

 

 

 

finalizat

2.

Contract servicii

124/14.06.2022

Servicii de elaborare documentaţii tehnico - economice/ alte documentaţii privind obiectivul de investitii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) – Buzescu

(DE 70)”

licitație deschisă

S.C. PROIECT -CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

1.536.361,28

Buget local/fonduri externe nerambursabile

21.06.2022

14.10.2022

 

 

 

 

 

în derulare

3.

Contract servicii

79/ 14.04.2022

Servicii de elaborare documentaþii tehnico - economice/alte documentaþii pentru obiectivul de

investitii „Vacanta pentru suflet în Teleorman’’

licitație deschisă

SC POLARH DESING SRL

554.064,00

Buget local/fonduri externe nerambursabile

20.04.2022

15.12.2022

 

 

 

 

 

în derulare

 CONTRACTE  ÎNCHEIATE  PENTRU PROIECTUL  ANTICORUPȚIE PRIN ETICĂ, INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ  LA  NIVELUL  JUDEȚULUI  TELEORMAN”,  Cod SMIS 151850
*

Nr. Crt

TITLU

CONTRACT

NR. CONTRACT

ȘI  DATA

OBIECT CONTRACT

   PROCEDURA

APLICATA

FURNIZOR/

PRESTATOR

/EXECUTOR

VALOAREA

PREVAZUTĂ

ÎN CONTRACT

(lei cu TVA)

 SURSA FINANȚĂRII 

DATA DE ÎNCEPUT

DATA DE FINALIZARE

MODIFICAREA

CUANTUMULUI

PREȚULUI

PRIN ACT

ADITIONAL SI

 DATA ACESTUIA

VALOARE

PLATITĂ

(CU TVA)

DATA

EFECTUARII PLĂȚII

PREȚ FINAL

ACT aditional Nr. si data

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Contract servicii

130/01.07.2022

Servicii de  organizare evenimente

Achizitie directa

 SC TABCRIS PRODCOM SRL

 31.275,30

Buget local/ Buget de stat/ Fonduri Europene nerambursabile

01.07.2022

 30.04.2023

 

7.408,80

23.08.2022

 

 

In executie