PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

Anunț de participare

în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază :

Lot 1 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman’’

Lot 2 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparaţi’’