PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

Anunț de atribuire
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază:
- Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparați"
Anunț de atribuire
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază la vechile construcţii, proprietate privată a

judeţului Teleorman din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede