PROCEDURĂ PROPRIE

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

Documentație de atribuire
Servicii de pază
Documentație de atribuire
Servicii de pază :

Lot 1 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman’’

Lot 2 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparaţi’’

 (Cod unic de identificare 4652686/2020/1/I/S , Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază)