PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

Anunț de participare
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază la vechile construcţii, proprietate privată a

judeţului Teleorman din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

Anunț de participare

în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază :

Lot 1 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman’’

Lot 2 - Servicii de paza la  obiectivul ,,Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparaţi’’

 (Cod unic de identificare 4652686/2020/1/I/S , Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază)