PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

Anunț de participare
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază:
- Lot 1 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul Militar Județean Teleorman"
- Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparați"
Anunț de participare (Reluare)
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază:
- Lot 1 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul Militar Județean Teleorman"
- Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparați"