PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

Anunț de atribuire
în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază:
- Lot 1 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul Militar Județean Teleorman"
- Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparați"