Anunt de atribuire numarul 161209/08.11.2012

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDETUL TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpascutu@cjteleorman.ro , Tel.0247/421132 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, judetul Teleorman
II.2)   Obiectul contractului    Se vor executa lucrari de reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, judetul Teleorman
II.3)   Tip contract    Lucrari
II.4)   CPV    45112350-3 - Lucrari de valorificare a terenurilor virane (Rev.2)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    335137/10.09.2012 13:29
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite    2
         Valoare estimata totala    537,750 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
125  / 25.10.2012 427,234.9 RON
Castigator CUI Adresa
SC MILUCA SRL RO8666757 Jud.Vaslui, Mun.Husi. Bl.32, Sc.A, Et.2, Ap.7, Husi, 735100, Vaslui
Total (fara TVA): 427,234.9 RON