Anunt de atribuire numarul 132492/10.01.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 138494 / 31.08.2012
Denumire contract: Achizitia de produse de panificatie acordate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2012-2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala,cam.77 , Tel.  +40 247421132 , In atentia:  Pascutu Victorita , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de produse de panificatie acordate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2012-2013
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse de panificatie acordate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2012-2013 - produse de panificatie: cornuri sau batoane si produse derivate : covrigi simpli sau biscuiti uscati, în ambalaje de 80g/unitate.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,497,932.71 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S169-279938 din 04.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 152    Denumirea: Achizitia de produse de panificatie acordate pt. elevii si copiii prescolari, anul scolar 2012-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    5
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala:  COM. BUZOESTI, NR.90 , Localitatea:  Podeni , Cod postal:  117170 , Romania , Tel.  0248 690089; 0248/610226 , Email:  EXPRESS95_COMIMPEX@YAHOO.COM;ZABAVA.ION@GMAIL.COM , Fax:  0248 690089; 0248/610226
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 498350.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 431329.54     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 153    Denumirea: Achizitia de produse de panificatie acordate pt. elevii si copiii prescolari, anul scolar 2012-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    5
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL S.A.
Adresa postala:  STR. COTELICIC, NR. 18 , Localitatea:  Rosiori de Vede , Cod postal:  145100 , Romania , Tel.  0247-466910 , Email:  daf96ro@yahoo.com , Fax:  0247-460543
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 447154.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 387018.09     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 154    Denumirea: Achizitia de produse de panificatie acordate pt. elevii si copiii prescolari, anul scolar 2012-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    6
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASTRA BUCURESTI & CO PROD SRL
Adresa postala:  Strada Posada nr. 46C sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  65113 , Romania , Tel.  +40 0213111126 , Email:  office.astra@gmail.com , Fax:  +40 0213111126
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 264698.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 229099.62     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 85
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant este SC PAJURA SA, specializarea- producerea si comercializarea produselor de panificatie si produselor de patiserie, partea din contract subcontractanta-furnizarea (producerea), depozitarea si distributia cornurilor
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 155    Denumirea: Achizitia de produse de panificatie acordate pt. elevii si copiii prescolari, anul scolar 2012-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    5
   Numarul de oferte admisibile    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASTRA BUCURESTI & CO PROD SRL
Adresa postala:  Strada Posada nr. 46C sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  65113 , Romania , Tel.  +40 0213111126 , Email:  office.astra@gmail.com , Fax:  +40 0213111126
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306388.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 265183.03     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 85
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant este SC PAJURA SA, specializarea- producerea si comercializarea produselor de panificatie si produselor de patiserie, partea din contract subcontractanta-furnizarea (producerea), depozitarea si distributia cornurilor
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 156    Denumirea: Achizitia de produse de panificatie acordate pt. elevii si copiii prescolari, anul scolar 2012-2013
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    4
   Numarul de oferte admisibile    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala:  COM. BUZOESTI, NR.90 , Localitatea:  Podeni , Cod postal:  117170 , Romania , Tel.  0248 690089; 0248/610226 , Email:  EXPRESS95_COMIMPEX@YAHOO.COM;ZABAVA.ION@GMAIL.COM , Fax:  0248 690089; 0248/610226
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214095.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 185302.43     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
04.01.2013 11:54