Anunt de atribuire numarul 184385/05.12.2017
 
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 176368 / 21.06.2017
Denumire contract: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere) pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum si pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2017-2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.63 , Tel.  +40 247311201-381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuela Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere) pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum si pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2017-2018
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si distribui fructe proaspete (mere) pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum si pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2017-2018: Lot 1 – Zona Alexandria, Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea, conform caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,157,215.57 RON     TVA inclus (9%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.5244 din 15 mai 2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S119-241206 din 24.06.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 148    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere), in anul scolar 2017-2018
V.1)   Data atribuirii contractului    04.12.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    3
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 539263.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 341541.63     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 149    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere), in anul scolar 2017-2018
V.1)   Data atribuirii contractului    04.12.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    3
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 471608.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 298919.66     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 152    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere), in anul scolar 2017-2018
V.1)   Data atribuirii contractului    04.12.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    3
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 228503.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144894.96     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
Contract nr: 151    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere), in anul scolar 2017-2018
V.1)   Data atribuirii contractului    04.12.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    3
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 328531.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 208288.69     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 150    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere), in anul scolar 2017-2018
V.1)   Data atribuirii contractului    04.12.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    3
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 283077.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 163570.63     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53, , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247/406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247/317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
04.12.2017 18:14