Anunt de atribuire numarul 184128/25.11.2017
 
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 178199 / 19.08.2017
Denumire contract: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.63 , Tel.  +40 247311201-381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuea Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si distribui produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018: Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea, conform caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,743,170.26 RON     TVA inclus (9%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.5243 din 15 mai 2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S160-331345 din 23.08.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 145    Denumirea: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet)
V.1)   Data atribuirii contractului    24.11.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala:  STR. STADIONULUI, NR. 1 , Localitatea:  Faget , Cod postal:  305300 , Romania , Tel.  0256212036 , Email:  office@simultan.ro , Fax:  0256212036
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 890860.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 591844.77     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant S.C. ASTRA BUCURESTI & CO PROD S.R.L: - proportia de subcontractare: 33,64% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de furnizare ?i depozitare produse de panifica?ie Subcontractant S.C. SETRA COM S.R.L:. - proportia de subcontractare: 7,48% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de distribu?ie produse lactate ?i de panifica?ie (întreg pachet)
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 146    Denumirea: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet)
V.1)   Data atribuirii contractului    24.11.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala:  STR. STADIONULUI, NR. 1 , Localitatea:  Faget , Cod postal:  305300 , Romania , Tel.  0256212036 , Email:  office@simultan.ro , Fax:  0256212036
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1033905.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 687155.97     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant S.C. ASTRA BUCURESTI & CO PROD S.R.L: - proportia de subcontractare: 33,64% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de furnizare ?i depozitare produse de panifica?ie Subcontractant S.C. SETRA COM S.R.L:. - proportia de subcontractare: 7,48% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de distribu?ie produse lactate ?i de panifica?ie (întreg pachet)
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 144    Denumirea: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet)
V.1)   Data atribuirii contractului    24.11.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala:  STR. STADIONULUI, NR. 1 , Localitatea:  Faget , Cod postal:  305300 , Romania , Tel.  0256212036 , Email:  office@simultan.ro , Fax:  0256212036
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1484180.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 986156.80     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant S.C. ASTRA BUCURESTI & CO PROD S.R.L: - proportia de subcontractare: 33,64% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de furnizare ?i depozitare produse de panifica?ie Subcontractant S.C. SETRA COM S.R.L:. - proportia de subcontractare: 7,48% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de distribu?ie produse lactate ?i de panifica?ie (întreg pachet)
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 147    Denumirea: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet)
V.1)   Data atribuirii contractului    24.11.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala:  STR. STADIONULUI, NR. 1 , Localitatea:  Faget , Cod postal:  305300 , Romania , Tel.  0256212036 , Email:  office@simultan.ro , Fax:  0256212036
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 719113.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 478012.72     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant S.C. ASTRA BUCURESTI & CO PROD S.R.L: - proportia de subcontractare: 33,64% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de furnizare ?i depozitare produse de panifica?ie Subcontractant S.C. SETRA COM S.R.L:. - proportia de subcontractare: 7,48% - partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata: servicii de distribu?ie produse lactate ?i de panifica?ie (întreg pachet)
V.6)   Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga nr. 53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247/406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247/317322 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
24.11.2017 13:43