Anunt de atribuire numarul 176300/14.03.2017
 
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 171576 / 17.11.2016
Denumire contract: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program de 4 ore, in anul scolar 2016 - 2017, Lot 1 – Zona Alexandria, Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.64 , Tel.  +40 247311201-381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuela Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program de 4 ore, in anul scolar 2016 - 2017, Lot 1 – Zona Alexandria, Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: gradinitele de stat autorizate/ acreditate si particulare acreditate cu program de 4 ore din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si distribui fructe proaspete, pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/ acreditate si particulare acreditate cu program de 4 ore, in anul scolar 2016 – 2017: Lot 1 – Zona Alexandria, Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea, conform caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
138,301.29 RON     TVA inclus (9%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.12524 din 28 octombrie 2016
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolari-Zona Videle
V.1)   Data atribuirii contractului    21.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37994.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27225.58     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 20    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolari-Zona Alexandria
V.1)   Data atribuirii contractului    21.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47125.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33769.07     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 24    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolari-Zona Zimnicea
V.1)   Data atribuirii contractului    21.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25438.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18228.29     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
Contract nr: 21    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolari-Zona Rosiorii de Vede
V.1)   Data atribuirii contractului    21.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53649.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38442.99     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 22    Denumirea: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru prescolari-Zona Turnu Magurele
V.1)   Data atribuirii contractului    21.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala:  Sat Caldararu, str.Oxigenului, nr.8 , Localitatea:  Cernica , Cod postal:  010033 , Romania , Tel.  +40 374969616 , Email:  office@librocatering.ro , Fax:  +40 212502111
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28797.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20635.36     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  Str. Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii nr.101/2016.
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str.Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Fax:  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
14.03.2017 14:06