LEGISLAŢIE

  1. O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29.06.1998, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29/12/2016, cu completările și modificările ulterioare

  3. LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea in construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. H.G. nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28.07.1994, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. O.U.G. nr. 28/2013 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22.04.2013;

  6. O.U.G 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28.12.2002, cu modificările si completările ulterioare.