Comisii de Specialitate

 

  1. Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, tineret, precum şi pentru protecţie socială

 

 

  1. BURGHIU MARIANA MIHAELA

  2. CATANA CRISTINA FLORENTINA

  3. ENE MIOARA

  4. FEDELEŞ RALUCA

  5. FLORESCU ADRIAN

  6. MARA FLORICĂ

  7. PETCULESCU MARIAN

  8. CIOCIRLAN MARIUS

  9. TITIRIŞCĂ FLORIN

10. TOŢE MIOARA

11. PREDA CATALIN IONUT

 

   2.   Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

                    şi libertăţilor cetăţenilor

 

 

  1.VLAD EUGEN OVIDIU

  2. PISICĂ MIHAI ADRIAN

  3. GHEORGHESCU DANIEL

  4. ILIE SORIN GABRIEL

  5. HAITA GEORGETA

  6. TOŢE MIOARA

  7. VRĂJITOAREA EMILIAN

  8.

  9. MOHORA MIHĂIŢĂ

10. COMĂNESCU LEFTERIE

11. BROŞTEANU MIOARA ANDREEA

  

   3.   Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice,

                    protecţia mediului înconjurător

 

 

  1. CONSTANTINESCU FLORICĂ

  2. FILIP VALENTIN

  3. IVĂNICĂ RELU

  4. MÎȚOI ILIE

  5. NICODIM MIRCEA

  6. NICOLAE FLORIN VALENTIN

  7. MIHALCEA CLAUDIU

  8. POPESCU DUMITRU DAN

  9. PRUNĂ MARIA

10. BIBINA MARIN

11. VOICILĂ FLOREA

 

 
sus