ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: validarea mandatelor unor consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- cererea de acceptare a calității de consilier în Consiliul Județean Teleorman a doamnei Seferovici Georgeta  nr. 956 din 23 ianuarie  2009;

- cererea de acceptare a calității de consilier în Consiliul Județean Teleorman a domnului Ștefan Mihai Gabriel  nr. 955 din 23 ianuarie  2009;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Seferovici Georgeta și al domnului Ștefan Mihai Gabriel;

- prevederile art. 96 alin (9) din Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 892 alin. (3) și art. 893  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

          Art.1. Se validează mandatul de consilier în Consiliul Județean Teleorman al doamnei Seferovici Georgeta din partea Partidului Social Democrat – organizația județeanăTeleorman, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 1 iunie 2008.

 

          Art.2. Se validează mandatul de consilier în Consiliul Județean Teleorman al domnului Ștefan Mihai Gabriel din partea Partidului Național Liberal – Filiala Teleorman, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 1 iunie 2008. 

 

          Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile la instanța de contencios administrativ.

 

          Art.3 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                       

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

  

   Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. 5  din 28 ianuarie 2009