CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                      Anexa nr.2                            

                                                                                                      la Hotărârea nr. 15  din 30 ianuarie 2008

 

 

 

STAT DE FUNCTII

al Centrului Județean de Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman pentru anul 2008

 

Nr.crt

Functia

Nr.

posturi

Studii

Grad/Treaptã

profesionala

Conducere

Executie

1.

Director

Consilier

1

S

grad prof.IA

2.

Contabil șef

Insp. specialitate

1

S

grad prof.I A

3.

-

Operator imagine

1

M

tr.  prof.I

4.

-

Consilier

3

S

grad prof .IA

5.

-

Consilier juridic 

1

S

grad prof. III

6.

-

Expert

4

S

grad prof.I

7.

-

Instructor

2

M

tr.prof.I

8.

 

Administrator

1

M

tr. prof.I

9.

-

Ref.resurse umane

1

M

tr.prof.IA

10

-

Referent

1

M

tr. prof. I A

11.

-

Referent

2

M

tr.prof.IA

12.

-

Ref.operator calculator

1

M

tr.prof.I

13.

-

Subinginer lumini sunet

1

SSD

gr.prof.I A

14.

-

Solist vocal

3

-

tr. prof I

15.

-

Corist

9

-

tr.prof.I

16.

-

Dirijor

1

-

tr.prof. I

17.

-

Instrumentist

10

-

tr.prof.I

18.

-

Maestru dans

1

-

tr. prof.I

19.

-

Dansator

18

-

tr.prof.I

20.

-

Sofer

1

-

tr.prof.I

21.

-

Muncitor calificat        (intretinere)

1

-

tr. Prof. I

22.

 

Ingrijitor

1

-

tr. prof. I

23.

-

Paznic

2

-

tr.prof.I

 

 

TOTAL

67

 

 

 

Președinte,

 Liviu Nicolae Dragnea