CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                         Anexa nr. 2   la  Hotărârea nr. 18            

                                                                                                                                din 30 ianuarie 2008     

                         

 

 

STAT DE FUNCTII

al Direcției Generale de Servicii Teleorman

 

Nr. crt.

Functia

Studii

Grad, treapta

Numar posturi

Executie

Conducere

0

1

2

3

4

5

CONDUCERE

1

Inspector de specialitate

Director general

S

I

1

2

Inspector de specialitate

Director general adjunct

S/SSD

IA

1

DIRECTIA PROIECTARE, MASURATORI TERESTRE, GRAFICA SI PRELUCRARE COMPUTERIZATA A DATELOR

1

Inspector de specialitate

Director

S/SSD

IA

1

SERVICIUL PROIECTARE SI MASURATORI TERESTRE

1

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S/SSD

1A

1

2

Inspector

 

S/SSD

1A

2

3

Inspector de specialitate

 

S

IA

3

4

Inspector de specialitate

 

S

I

2

5

Inspector de specialitate

 

S

II

2

6

Inspector

 

M

IA

4

7

Inspector

 

M

II

2

8

Inspector

 

M

III

2

COMPARTIMENTUL GRAFICA SI PRELUCRAREA COMPUTERIZATA

1

Inspector de specialitate

 

S

I

1

2

Inspector

 

M

II

1

3

Inspector

 

M

III

1

BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, SECRETARIAT SI ADMINISTRATIV

1

Inspector de specialitate

Sef birou

S

IA

1

2

Inspector de specialitate

 

S

II

1

3

Inspector de specialitate

 

S

III

1

4

Consilier juridic

 

S

III

1

5

Inspector

 

M

II

1

6

Inspector

 

M

III

1

Deservire

1

Muncitor sofer

 

M

III

1

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea