ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

       

HOTĂRÂRE

 

 

privind: constituirea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința de constituire, conform prevederilor art.891  alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-    Sentința civilă nr. 10 C din data de 18 iunie 2008 a Tribunalului Teleorman;

-         hotărârea de validare a mandatelor consilierilor județeni;

-          depunerea jurământului de către consilierii județeni aleși la 1 iunie 2008;

-          prevederile art. 90 coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1 Se constituie Consiliul Județean Teleorman, format din președinte și 32 consilieri, aleși la data de 1 iunie 2008, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

Apartenența politică

1.

Dragnea Liviu Nicolae

Președinte

Partidul Social Democrat

2

Slăbescu Constantin

Consilier județean

Partidul Social Democrat

3

Dăncilă Vasilica Viorica

Consilier județean

Partidul Social Democrat

4

Bleajă Cornel

Consilier județean

Partidul Social Democrat

5

Vlad Eugen Ovidiu

Consilier județean

Partidul Social Democrat

6

Simionescu Adrian Constantin

Consilier județean

Partidul Social Democrat

7

Țigăneșteanu Nela

Consilier județean

Partidul Social Democrat

8

Iancovici Gheorghe Romeo

Consilier județean

Partidul Social Democrat

9

Tîrnăcop Aurica

Consilier județean

Partidul Social Democrat

10

Pălăduș Aurel

Consilier județean

Partidul Social Democrat

11

Putineanu Ion

Consilier județean

Partidul Social Democrat

12

Zavera I. Niculae

Consilier județean

Partidul Social Democrat

13

Petcu Florea

Consilier județean

Partidul Social Democrat

14

Gâdea Adrian Ionuț

Consilier județean

Partidul Social Democrat

15

Piper Savu Florin

Consilier județean

Partidul Social Democrat

16

Augustin Ioan

Consilier județean

Partidul Social Democrat

17

Florea Dan

Consilier județean

Partidul Social Democrat

18

Vlad Elena

Consilier județean

Partidul Național Liberal

19

Bălan Ilie

Consilier județean

Partidul Național Liberal

20

Popescu Dumitru Dan

Consilier județean

Partidul Național Liberal

21

Iliescu Alexandru

Consilier județean

Partidul Național Liberal

22

Savu Adrian

Consilier județean

Partidul Național Liberal

23

Dumitrică George Ionuț

Consilier județean

Partidul Național Liberal

24

Vrăjitoarea Emilian

Consilier județean

Partidul Național Liberal

25

Plopeanu Constantin Cristian

Consilier județean

Partidul Național Liberal

26

Ion Petre

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

27

Ogrăzeanu Teodor

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

28

Florescu Adrian

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

29

Vătafu Teodor Cătălin

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

30

Răicescu Marian

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

31

Mocanu Virgil

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

32

Frăsineanu Fulvia Florentina

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

33

Drăcman Lucian Daniel

Consilier județean

Partidul Democrat- Liberal

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                            

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

                                                                                     

Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 73 din 24 iunie  2008