BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

pentru: modificarea şi completarea Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005 privind constituirea Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit, īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Avānd īn vedere:

-           expunerea de motive nr. 2078 din 21 martie 2006 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 1510 din 20 martie 2006 al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea modificării şi completării componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman;

-           avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-           prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;

-           prevederile art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului judeţean, modificat şi completat;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. (1) Se modifică şi se completează Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005 privind constituirea Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman, după cum urmează:

Domnul Sārbu Cornel īn locul domnului Tīrlie Radian

Domnul Vladu Grigore Marian īn locul domnului Dumitru Ion

 

 

          (2) Comandamentul antiepizootic va avea următoarea componenţă:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, funcţia

Denumirea unităţii

Funcţia īn comandament

1.

Putineanu Ion, vicepreşedinte

Consiliul Judeţean Teleorman

Preşedinte

2.

Dr. Mustăţea Petrică, director executiv

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman

Secretar tehnic

3.

Calotă Florică Ică, director executiv

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Locală

Secretar

4.

Calotă Relu George, director executiv

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman

Membru

5.

Comisar şef Olteanu Tiberiu, şeful inspectoratului

Inspectoratul Judeţean de Poliţie

Membru

6.

col. Sārbu Cornel, inspector şef

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi

Membru

7.

Comisar Ciobanu Ion, şeful inspectoratului

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră

Membru

8.

Lt. Col. Ghebaură Costel, inspector şef

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alexandru Dimitrie Ghica

Membru

9.

Lt. Col. Vladu Grigore Marian, comandant

Centrul Militar Judeţean

Membru

10.

Ing. Şerban Mihai, director executiv

Agenţia de Protecţia Mediului

Membru

11.

Adrian Savu, director

Direcţia Silvică

Membru

12.

Popa Ioan Septimiu, director

S.C. Cicalex S.A.

Membru

13.

Zlate Emil, şef filială

Asociaţia Judeţeană a Vānătorilor şi Pescarilor Sportivi

Membru

14.

Ivănescu Valentin, şef serviciu

Serviciul C.F.R. Marfă

Membru

15.

Arapu Viorel Alexandru, şef birou

Biroul Vamal de Control şi Vămuire la Interior Alexandria

Membru

16.

Comănescu Lefterie, director executiv

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Membru

17.

Pieleanu Adrian, director

S.C. Romtelecom Alexandria

Membru

18.

Ing. Biloiu Cătălin, director executiv

Direcţia de Muncă. Solidaritate Socială şi Familie Teleorman

Membru

19.

Crăcea Lucreţiu, director

S.C. Romcip S.A. Salcia

Membru

20.

Vījīială Dan

S.C. V.M.V. SRL Alexandria

Membru

21.

Ing. Mara Florică

S.C. Mara SRL Alexandria

Membru

 

 

          Art.2.  Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie  va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                    

                                                                                      

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                         Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 23  din 31 martie  2006