CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

H O T Ă R Â R E

 

           privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], majorate conform O.U.G. nr. 89/2006.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.9254 din 27 noiembrie  2006 a vicepreşedintelui

Consiliului Judeţean Teleorman,  Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.9255 din   27 noiembrie 2006 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe privind necesitatea repartizării pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], majorate conform O.G. nr.46/2006 ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

          - prevederile art.13 anexa 6 din  O.U.G. nr.89/20 noiembrie  2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

          -  prevederile art.29 alin.(3) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ;

-  prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

          În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defal-

cate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, prin Direcţia economică, buget-finanţe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

    

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                                        Jr. Rodica Vrabie

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.113  din 29 noiembrie   2006

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

                                                                                                      ANEXA

la hotărârea nr.113 din 29 noiembrie 2006

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA

PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE COMUNELOR, ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR DIN JUDEŢ,                                PE ANUL 2006

 

 

 

 - mii lei -

Nr. crt.

LOCALITATEA

PROGRAM INITIAL

INFLUENTE                           (+/-)

PROGRAM RECTIFICAT

A

B

C

D

E

TOTAL

39,929.00

11,550.00

51,479.00

1

ALEXANDRIA

1,383.16

210.00

1,593.16

2

ROSIORI DE VEDE

1,380.60

500.00

1,880.60

3

TURNU MAGURELE

1,425.89

690.00

2,115.89

4

VIDELE

1,198.77

320.00

1,518.77

5

ZIMNICEA

1,828.98

620.00

2,448.98

6

BALACI

411.56

89.00

500.56

7

BABAITA

253.17

94.00

347.17

8

BECIU

384.69

98.00

482.69

9

BEUCA

382.04

71.80

453.84

10

BLEJESTI

393.05

150.00

543.05

11

BOGDANA

264.16

89.00

353.16

12

BOTOROAGA

439.29

130.00

569.29

13

BRAGADIRU

431.66

130.00

561.66

14

BRANCENI

383.14

124.00

507.14

15

BUJORENI

293.45

96.00

389.45

16

BUJORU

323.09

150.00

473.09

17

BUZESCU

417.08

110.00

527.08

18

CALINESTI

419.81

59.00

478.81

19

CALMATUIU

247.97

90.00

337.97

20

CALMATUIU DE SUS

348.08

90.00

438.08

21

CERVENIA

394.30

71.70

466.00

22

CIOLANESTI

348.84

100.00

448.84

23

CIUPERCENI

292.72

89.00

381.72

24

CONTESTI

345.28

125.00

470.28

25

COSMESTI

275.46

100.00

375.46

26

CREVENICU

345.40

119.00

464.40

27

CRANGENI

315.69

92.00

407.69

28

CRANGU

370.66

89.00

459.66

29

DIDESTI

382.53

60.30

442.83

30

DOBROTESTI

284.97

105.00

389.97

31

DRACSENEI

332.90

100.00

432.90

32

DRAGANESTI DE VEDE

375.47

89.00

464.47

33

DRAGANESTI VLASCA

247.16

99.00

346.16

34

DRACEA

281.77

100.00

381.77

35

FANTANELE

403.26

89.00

492.26

36

FRASINET

396.37

99.50

495.87

37

FURCULESTI

352.20

100.00

452.20

38

FRUMOASA

428.52

99.00

527.52

39

GALATENI

372.91

117.00

489.91

40

GRATIA

382.58

139.00

521.58

41

ISLAZ

864.72

149.00

1,013.72

42

IZVOARELE

256.08

80.00

336.08

43

LISA

333.05

89.00

422.05

44

LITA

375.94

91.00

466.94

45

LUNCA

430.90

159.00

589.90

46

MAVRODIN

269.55

59.00

328.55

47

MAGURA

395.74

57.00

452.74

48

MALDAIENI

439.17

100.00

539.17

49

MERENI

365.93

100.00

465.93

50

MARZANESTI

407.34

52.70

460.04

51

MOSTENI

392.45

110.00

502.45

52

NANOV

110.84

69.00

179.84

53

NASTURELU

400.32

110.00

510.32

54

NECSESTI

230.74

80.00

310.74

55

NENCIULESTI

291.96

120.00

411.96

56

OLTENI

486.73

189.00

675.73

57

ORBEASCA

355.49

58.00

413.49

58

PERETU

466.64

120.00

586.64

59

PIATRA

259.24

99.00

358.24

60

PIETROSANI

410.31

100.00

510.31

61

PLOPII SLAVITESTI

418.62

119.00

537.62

62

PLOSCA

216.00

119.00

335.00

63

POENI

72.89

69.00

141.89

64

POROSCHIA

233.42

100.00

333.42

65

PUTINEIU

395.30

129.00

524.30

66

PURANI

415.91

108.00

523.91

67

RADOIESTI

323.07

100.50

423.57

68

RASMIRESTI

349.39

92.10

441.49

69

SALCIA

336.13

90.00

426.13

70

SACENI

304.31

99.50

403.81

71

SAELELE

734.77

159.00

893.77

72

SCRIOASTEA

363.80

100.00

463.80

73

SCURTU MARE

278.62

61.00

339.62

74

SEACA

264.78

88.50

353.28

75

SEGARCEA VALE

234.95

109.50

344.45

76

SFINTESTI

309.13

88.50

397.63

77

SILISTEA

225.38

69.00

294.38

78

SILISTEA NOUA

303.35

89.00

392.35

79

SARBENI

390.06

99.00

489.06

80

SLOBOZIA MANDRA

384.11

124.00

508.11

81

SMARDIOASA

367.17

150.00

517.17

82

STEJARU

292.48

89.00

381.48

83

SUHAIA

350.77

120.00

470.77

84

STOROBANEASA

419.05

72.10

491.15

85

TALPA

460.28

79.50

539.78

86

TATARASTII DE JOS

357.32

89.00

446.32

87

TATARASTII DE SUS

426.38

104.00

530.38

88

TRAIAN

251.20

100.00

351.20

89

TRIVALE MOSTENI

282.34

73.20

355.54

90

TROIAN

275.35

89.00

364.35

91

TIGANESTI

360.21

79.00

439.21

92

UDA CLOCOCIOV

872.85

119.00

991.85

93

VEDEA

272.25

89.00

361.25

94

VIISOARA

280.32

104.00

384.32

95

VITANESTI

291.05

110.00

401.05

96

VARTOAPE

397.80

107.60

505.40

97

ZAMBREASCA

336.42

77.00

413.42

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea