CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 106  alin. (1) din  Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001, modificată şi completată,

            Avānd īn vedere:

            - expunerea de motive nr.8801 din 14 noiembrie 2006 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.8800 din 14 noiembrie 2006 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Teleorman şi Protecţia Copilului, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman; 

-      adresa nr. 1067142/2006 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-      raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       prevederile art. 21 alin.(1) şi alin.(2) lit. b) precum şi alin.(4) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată;

-      prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

-      prevederile art.104 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, conform anexelor 1-3.

 

Art. 2. Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, va asigura aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărāre Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Jr. Rodica Vrabie        

 

 

 

Alexandria,

Nr. 115 din 29 noiembrie  2006

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

 

 

 

 

 

 

 

la Hotararea nr.115 din 29 noiembrie 2006

 

PLANUL DE OCUPAREA AL FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2007

AL CONSILIULUI JUDETEAN TELEORMAN

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de functii supuse reorganizarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapide

Nr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

secretar al judetului                

1

1

 

 

 

 

 

 

director executiv din cadrul aparatului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale        

5

5

 

 

 

 

 

 

director executiv adjunct din cadrul aparatului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale        

1

1

 

 

 

 

 

 

sef serviciu                         

5

5

 

 

 

 

 

 

sef birou                            

4

4

 

 

 

 

 

 

functii publice de conducere specifice

1

1

 

 

 

 

 

 

Total categoria functionari publici de conducere                            

17

17

 

 

 

 

 

 

auditor clasa I grad profesional asistent                             

1

1

 

 

 

 

 

 

auditor clasa I grad profesional principal                            

1

 

1

 

 

 

 

1

auditor clasa I grad profesional superior                             

1

1

 

 

 

 

 

 

consilier juridic clasa I grad  profesional asistent                 

4

4

 

 

 

 

 

 

cosilier juridic clasa I grad  profesional principal                

4

4

 

 

 

 

 

 

consilier juridic clasa I grad  profesional superior                 

4

4

 

 

 

 

 

 

consilier clasa I grad  profesional superior                 

27

25

2

2

 

2

 

2

inspector clasa I grad profesional debutant                             

8

5

3

 

 

 

 

3

inspector clasa I grad profesional asistent                              

25

11

14

 

 

 

 

14

inspector clasa I grad profesional principal                             

26

16

10

 

2

 

 

10

Total functii publice clasa I        

101

71

30

2

2

2

 

30

referent de specialitate clasa II grad profesional superior                 

6

6

 

 

 

 

 

 

Total functii publice clasa II       

6

6

 

 

 

 

 

 

referent clasa III grad profesional principal                             

2

1

1

 

 

 

 

1

referent clasa III grad profesional superior                             

16

13

3

 

 

 

 

3

Total functii publice clasa III      

18

14

4

 

 

 

 

4

Total functii publice executie       

125

91

34

2

2

2

 

34

Total functii publice                

142

108

34

2

2

2

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

 

 

 

 

 

 

 

la Hotărarea nr.115 din 29 noiembrie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2007

al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de functii supuse reorganizarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapide

Nr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate    

1

1

 

 

 

 

 

 

director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice subordonate    

3

3

 

 

 

 

 

 

sef serviciu                         

5

4

1

 

 

 

 

1

Total categoria functionari publici de conducere                            

9

8

1

 

 

 

 

1

auditor clasa I grad profesional principal                            

1

1

 

 

 

 

 

 

consilier juridic clasa I grad  profesional asistent                 

1

1

 

 

 

 

 

 

cosilier juridic clasa I grad  profesional principal                

2

2

 

 

 

 

 

 

consilier clasa I grad profesional superior                             

7

2

5

 

 

 

 

5

inspector clasa I grad profesional debutant                              

1

 

1

 

 

 

 

1

inspector clasa I grad profesional asistent                             

11

4

7

 

1

 

 

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

inspector clasa I grad profesional principal                              

15

7

8

 

1

 

 

7

inspector clasa I grad profesional superior                             

3

1

2

 

 

 

 

2

Total functii publice clasa I        

41

18

23

 

2

 

 

21

referent de specialitate clasa II grad profesional superior                 

1

1

 

 

 

 

 

 

Total functii publice clasa II       

1

1

 

 

 

 

 

 

referent clasa III grad profesional asistent                             

2

2

 

 

2

2

 

 

referent clasa III grad profesional principal                             

7

7

 

2

4

2

 

 

referent clasa III grad profesional superior                             

16

15

1

4

 

4

 

1

Total functii publice clasa III      

25

24

1

6

6

8

 

1

Total functii publice executie       

67

43

24

6

8

8

 

22

Total functii publice                

76

51

25

6

8

8

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

la Hotararea nr. 115 din 29 noiembrie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2007

AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR  DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL JUDETULUI TELEORMAN

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de functii supuse reorganizarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapide

Nr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate    

1

 

1

 

 

 

 

1

Total categoria functionari publici de conducere                            

1

 

1

 

 

 

 

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant                 

1

 

1

 

 

 

 

1

consilier clasa I grad profesional superior                              

1

1

 

 

 

 

 

 

inspector clasa I grad profesional debutant                             

3

1

2

 

 

 

 

2

inspector clasa I grad profesional principal                             

2

1

1

 

 

 

 

 

inspector clasa I grad profesional superior                             

1

1

 

 

 

 

 

 

Total functii publice clasa I        

8

4

4

 

 

 

 

3

referent clasa III grad profesional principal                              

1

1

 

 

1

 

 

 

referent clasa III grad profesional superior                             

7

5

2

1

 

1

 

1

Total functii publice clasa III      

8

6

2

1

1

1

 

1

Total functii publice executie       

16

10

6

1

1

1

 

4

Total functii publice                

17

10

7

1

1

1

 

5

 

PRESEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea