Nr. 8781 din 29 decembrie 2004

 

 

 

 

RAPORT

PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

ÎN ANUL 2004

 

 

Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul acestora.

Transparenta decizionala în cadrul administratiei publice are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a administratiei publice judetene fata de cetateni ca beneficiari ai deciziei administrative, precum si stimularea participarii active a acestora în procesul de luare a deciziilor administrative si de elaborare a actelor normative.

Astfel, în temeiul dispozitiilor art.12 din Legea nr.52/2003, Consiliul Judetean Teleorman face publice urmatoarele informatii, la care au acces toti cetatenii interesati :

 • Numărul total al recomandărilor primite

 •       -
 • Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate

 •       -
 • Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative (numărul participanţilor)                  

 •       -
 • Situaţia cazurilor în care autoritatea publică judeţeană a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale

 •       -
 • Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora                          

 •  foarte
    bună
 • Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării acestora

 •      -

  Din cele 12 sedinte, 6 ordinare si 6 extraordinare ale Consiliului Judetean Teleorman desfasurate în anul 2004, toate au fost publice, întocmindu-se  minute privind desfasurarea acestora, conform prevederilor art.10 din actul normativ anterior invocat.  

  Aceste sedinte au fost aduse la cunostinta publica prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Teleorman si în mass-media locala. De asemenea, sedintele s-au desfasurat în prezenta reprezentantilor mass-mediei locale.

  Datorită dezbaterilor profesioniste în cadrul celor trei comisii de specialitate, în cadrul sedintelor publice nu au fost formulate observatii sau recomandari cu privire la proiectele de hotarâre înscrise pe ordinea de zi a acestora.

   

   

  Secretar general al judeţului,

  Jr. Rodica Vrabie