CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

ORDINE DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE

DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2007, ORELE 11,00

 

  

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 125 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km. 17+400 – 58+000 (40,60 km.).

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 126 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 504, limită judeţ Giurgiu – Alexandria – Orbeasca – Tătărăştii de Sus, km. 30+000 – km. 110+700 (79,784 km)”.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 127 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Rebilitare DJ 601F, Coşoteni – Vedea – Mavrodin, km. 0+000 – km 23+500 (23,5 km.)”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitare DJ 543, limită judeţ Olt – Prundu – Lunca, km. 16+200 – 050 (6,850 km)” finanţat prin programul PHARE CBC 2006 România - Bulgaria.

 

7. Diverse.