CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN

13 FEBRUARIE 2008, ORA 11,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate.