CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

  PREŞEDINTE

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

Īn temeiul prevederilor art.891 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă īn ziua de 24 iunie 2008, ora 11,00 la sala de şedinţe a consiliului judeţean, īn şedinţă de constituire, consilierii judeţeni aleşi la alegerile locale din 1 iunie 2008, avānd următoarea ordine de zi:

 

 

 

1.     Alegerea comisiei de validare.

2.     Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 1 iunie 2008.

3.     Depunerea jurămāntului de către consilierii judeţeni.

4.     Constituirea Consiliului Judeţean Teleorman.

5.     Alegerea vicepreşedinţilor consiliului judeţean.

6.     Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului judeţean.

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea