CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

  

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

DIN DATA DE 15 IANUARIE 2008, ORELE 15,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului pe anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2008.

 

3.     Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

 

4. Diverse.