CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN 28 SEPTEMBRIE 2007, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” de la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

9.     Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

 

10.     Diverse.