CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI CONSILIULUI JUDEȚEAN CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,

ÎN ZIUA DE 24 OCTOMBRIE 2008, ORELE 11,00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008.

 

3. Diverse.