CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

  

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2008, ORA 12.00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2.   Proiect de hotărâre privind însușirea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman pentru caracteristicile tehnice ale podurilor situate pe DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia - Poeni – Siliștea - Scurtu Mare - Slăvești – Ciolănești - Zâmbreasca-Dobrotești (DN65A.)

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

4.     Diverse.