CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 31 MARTIE 2008, ORELE 11,00

 

 

 

1.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public și din administrarea Consiliului Județean Teleorman în domeniul privat al județului, a unei părți din imobilul situat în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

 

4.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman, din administrarea Spitalului Județean Alexandria în administrarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele închinate Sfinților Chir și Ioan, în curtea Spitalului Județean Alexandria

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.

 

7.     Diverse