CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

PROPUNERI PENTRU

ORDINEA DE ZI A

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN 29 MARTIE 2007, ora 11,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie si-sport ce se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2007.

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

 

6.     Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul “Palatului administrativ”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociat unic Consiliul Judeţean Teleorman şi încetarea activităţii Serviciului de exploataţii piscicole.

 

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

9.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

 

10.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

 

11.      Proiect de hotărâre privind  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

 

12.        Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

 

13.        Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006.

 

14.      Proiect de hotărare privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele şi Direcţia Apelor ArgeşVedea în vederea înfiinţării Centrului de Management al ApeiTurnu Magurele.

 

15.        Informare privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor adresate de cetăţeni autorităţii publice judeţene în semestrul II/2006.

 

16.       Diverse.