CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINEA DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN

DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2008, orele 14,00

 

                                                                                           

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia.

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 140+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze a unor imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii spațiului atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

10.   Diverse.