CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

  

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

DIN DATA DE 8 MAI 2008, ORELE 10,00

 

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor”. 

 

 

2. Diverse.