CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE 30 IANUARIE 2008, ORELE 11,00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanțare reprezentând împrumut intern, pe termen lung, contractat în anul 2007.

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2008, a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

 

5. Proiect de hotărâre aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2008 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, pentru personalul nedidactic, ale Școlii de Fete Alexandria, pentru anul 2008.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene „Marin Preda”, pentru anul 2008.

         

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Teleorman, pentru anul 2008.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2008.

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Servicii, pentru anul 2008.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole, pentru anul 2008.

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2008.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal și a statului de funcții, pentru personalul nedidactic, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008.

 

16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Pază a județului Teleorman.

 

17. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman.

 

18. Proiect de hotărâre privind numirea, temporară, îm funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

 

20. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

21. Diverse.