CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINE DE  ZI

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILIU

DIN 28 IANUARIE 2009

 

 

                1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, înainte de termen, prin demisie, al domnului Simionescu Adrian Constantin.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitrica George Ionut, prin demisie.

 

3.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

 

4.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

 

5.     Proiect de hotărâre privind validarea unor  mandate  de consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotarare Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

 

14.   Informare privind analiza activitatii proprii de solutionare a petitiilor adresate de cetateni autoritatii publice judetene in semestrul II al anului 2008.

 

15.   Diverse.